Tag: Truyen hinh Vinh Long

Theo Ngân hàng Nhà nước, các ngân hàng đã dừng phát hành thẻ ATM từ và thay bằng thẻ ATM có gắn chip. Như vậy, tất cả khách hàng làm thẻ ATM mới tại các ngân hàng sẽ được cấp thẻ chip. Ngoài ra, các ngân hàng cũng khuyến khích khách hàng đang sử dụng […]